Jump to content (skip navigation)
 
 

Opłaty

 Zasady płatności - lekcje grupowe:

Fragmenty regulaminu

§ 2  Opłaty

1.1. Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego czy uczeń uczęszcza na zajęcia.

1.2. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego.

2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym terminie,
z wyjątkiem tych zajęć, których godziny  według planu przypadają na koncerty szkolne i inne uroczystości itp. W przypadku wykonania przedmiotowego obowiązku nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu.

3.  W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia, Szkołę obowiązuje tygodniowy okres powiadomienia Strony.

 

§ 4 Wynagrodzenie i opłata wpisowa

 2.2. Czesne jest miesięczna ratą  ( 1/10) opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała - i nie ma na nią wpływu ilość zajęć w danym miesiącu -  nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami i nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Odliczone od harmonogramu zajęć są święta państwowe kościelne, ferie świąteczne i zimowe oraz wakacje, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego określonym przez MEN dostępnym na stronie www.men.gov.pl.

 

 

 

 
Początek strony